GenSpor

Kullanıcı Takip Modülü

Kullanıcıların, her modül için ad, şifre ve yetkilerini tanımlamak için kullanılır.

Stok Modülü

Restoran veya Kafeteryanın depo ve ambarlarında tutulan malzemelere ilişkin stok işlemlerinin yürütülmesini, demirbaş kayıtlarının tutulmasını ve gerekli işlemlerin yapılmasını sağlar. Restoranda kullanılan her malzeme için kimlik bilgileri tutulur. Her malzeme içi...