Üyelik Takip, Cari hareketler ve Faturalama / Modül Detayı

  • Tarih: 18.03.2014 16:57:05

Bu modül, Üyenin tesise Üyeliği sırasında kimlik kayıt ve kabulünün yapılmasını, gerekli kayıtların tutulmasını, üyenin borç ve ödeme takibi ve faturalandırılması gibi temel işlemlerin yapılmasını amaçlar.

Her üyenin genel kimlik bilgileri (adı, soyadı, doğum yeri, tarihi ve cinsiyeti, adres ve telefonu, e-posta adres, fotoğrafı...), tek bir dosya numarası altında tutulur. Üyenin kaydı, tesise ilk gelişinde bir kez yapılır, sonraki gelişleri aynı numara üzerinden izlenebilir, yeniden kayıt yapılması engellenir.

Yeni kayıt yapılırken üyenin daha önce kaydı varsa uyarı verilir.

İnternet kamera veya dijital fotoğraf makinesiyle hastanın fotoğrafı direkt olarak programdan kaydedilebilir.

Her türlü iskonto (yüzde veya miktar olarak) kolayca girilebilir.

Bir veya birden fazla veznede yapılan giriş/çıkışların kayıtları bir arada tutulabilir.

Üyeye ait her türlü özel günü girebilir ve günlük raporlar, toplu SMS veya E-Postayla müşterinize ulaşabilirsiniz.

Üyelik sözleşmesini bu programdan bastırılması otokontrol sağlar.

Vezne makbuzunun çıktısı alınabilir ve bu çıktıda ödenen ücretin ayrıntılı dökümü yer alır.

Üyenin kurumuyla yapılan anlaşmaya göre ücretlere otomatik olarak erişilir.

Çek ve senetlerinin takibi yapılabilir.

Kredi kartı valörlerine göre işletmenin hesabına geçecek olan para hesaplanır ve raporlanır.

Çalışan Eğitmenlere, Antrenörlere, Müşteri Temsilcilerine, Masöz ve Masörlere ilgili maaş, fix, yüzde bilgileri verilerek hak edişleri çıkarılabilir.

Kasadan çıkan her türlü harcama, avanslar kaydedilip kasa raporları alınabilir.
İstenilen formatlarda ve türde fiyat listeleri alınabilir.

Gün sonunda yapılan mali kayıtlarla ilgili özet veya ayrıntılı bazda ciro, tahsilât, kasaların durumları, bölümlere göre ayrı ayrı vb. raporlar alınabilir.

Modülde yer alan bilgi ve işlemlerle ilgili çeşitli istatistikler elde edilebilir, sorgular yanıtlanabilir ve raporların çıktısı alınabilir.

İstenen Formatta fatura ayarlanır. Bu faturaların raporlanması bu modül içinde mevcuttur. Bu faturalar bir ek modül vasıtasıyla işletmenin kullandığı muhasebe programına aktarılabilir.

Diğer Modüllerimiz